Atölye Kozmik Enerji 2017-08-06T19:37:56+00:00

ATÖLYE KOZMİK ENERJİ

Kozmik Enerji şifa yöntemi, yeni bir bütünsel tedavi sistemidir. Yöntem, insanı, beden-zihin-ruh bileşenlerinden oluşan bir varlık olarak ele alır. Temizlenmek, korunmak ve şifalanmak için etkili ve güvenilir bilimsel metottur. İnsanı enerji bedeni ve derin bilgi olarak algılar ve şifaya bu şekilde yaklaşır. Beden üzerinde bilgilere erişir ve erişilen bilgileri daha yüksek titreşimlere bağlar. Kozmik enerji şifa tekniğinin her aşamadaki sonuçları, bilgi ve teknikleri istatiksel olarak tahmin edilebilir ve tamamı laboratuvar ortamında ölçülebilir ve doğrulanabilir. Komik enerji şifa, insanın doğasına uygun şekilde iyileşmesine izin verir. Doğal süreçte algılanabilir ve algılanamaz sıkıntıları, bilgi kanalları ile tespit ederek duygusal-zihinsel-bedensel vb. her düzeydeki şifa blokajlarını ortadan kaldırır.

Antik Mısır, Tibet, Yunanistan ve Antik dünyanın, tüm gelişmiş uygarlıkların, şifa geleneklerinin derin kökleri ve her birinin kendine ait bir felsefesi vardır. Kozmik Enerji Şifa yöntemi bütünsellik ilkesi ile her bir sağlık sorununu, öncelikle enerji alanında bir vakum veya bozukluk olarak tezahür eder, şifanın kökeninden gelen, bedensel veya zihinsel uyumlamaları yaparak çözüme ulaşır. İlk olarak yaklaşık 400 yıl önce Tibetli rahipler tarafından da şifa amacıyla kullanılan bu yöntem, 1983 yılında Tıp Doktoru A. Vlademir Petrov (1958-2007) tarafından Rusyada, gün geçtikçe artan hastalıklara karşı etkili çözümler geliştirilmesi amacıyla, yeniden ele alınmıştır. Petrov kozmik enerji şifa tekniği ile ilgili yıllarca klinik deneyler yapmış ve bunların sonucunda daha önce görülmemiş ölçüde hızlı ve etkili şifa neticeleri elde etmiştir. İlk araştırmalar yüksek teknoloji makinelerle donatılmış bilimsel laboratuvarlarda, daha sonra hastane ve kliniklerde gerçekleşmiştir.

Kozmik Enerji Şifa yönteminin en güçlü araçlarından biri tanısal yöntemdir. Bu tanı, insan anatomisine değil, insanın enerji alanlarına, aura ve çakralarının yapısına dayalıdır. Şifacı, kişinin enerji bedenindeki deformasyonları ve bu alanda yer alabilecek negatif enerji-bilgi programlarını belirleyerek, güçlü bir temizleme yapar. Geçmiş-Bugün-Gelecek dengesinde süregelen, bir çok sağlık problemlerine neden olan ve aynı zamanda ilerde problemlere neden olabilecek bir çekim oluşturan, insanın enerji merkezlerinde depolanmış her türlü negatif bilgi ve negatif bilgi programları temizlenir. Her seanstan sonra sonuçlar, enerji çubuğu gibi basit yöntemlerle bile ölçülebilir. Seans öncesi ve seans sonrası enerji parametrelerinin olası farklılıkları ve gelişmeleri kolaylıkla karşılaştırılabilir ve danışan tarafından da açıkça hissedilir.

İlk seanstan itibaren gözlemlenen direk ve muhteşem sonuçlar, tanısal doğruluk ve bilgi kaynaklarının güvenilirliği, kozmik enerji mutlak koruması, uzaktan da seans yapma becerisi, danışanların yaşamlarında tanık oldukları pozitif değişimler, kozmik enerji şifa yönteminin sayısız avantajlarından sadece birkaçıdır. Kozmik Enerji şifa yönteminin ilk öğrencilerinin fizikçiler, tıp doktorları, matematikçiler gibi bilim insanları olması şüphesiz ki bir tesadüf değildir.

Kozmik Enerji Şifa yöntemiyle, iç ve dış mekanlar, bitkiler, hayvanlar, nesneler (kişisel ve profesyonel kullanım hem de), gıda, ek olarak su vb. de temizlemek mümkündür. Şifacı tarafından mekandaki patojenik noktalar tespit edilip kapatılır. Genel bir mekan temizliği yapılarak, mekanın insan üzerinde herhangi bir negatif etki oluşturmasının önüne geçilir.

Nasıl Yapılır?

Kozmik enerji seansı yaklaşık 30-40 dakika sürer. Bu süre boyunca danışan gözleri kapalı olacak şekilde ayakta bekler. Ayakta duramayacak olan danışanlar oturtulur, yatalak olanlar varsa yatar pozisyonda da uygulanabilir. Şifacı danışanının durumuna uygun bulduğu frekansları seçer ve  “Kozmik Kanallar” (yani eterik enerjinin belirli formları) yardımıyla danışanına uygular. Kozmik Kanallar (veya frekanslar) yardımıyla, tüm çakraların temizliği ve aktivasyonu yapılır, kişinin (varsa) mevcut sağlık problemi dikkate alınarak problemli bölgede seçili frekanslar uygulanır, şifa sağlanır. Danışan tarafından algılanamamış problemler bilgi frekanslarıyla tespit edilip, seans esnasında çözüme ulaştırılır.

Kozmik Enerji Hangi Durumlarda Uygulanır?

  • Kronik ve güncel hastalıkların tedavisi  (Kalp krizi, felç, böbrek hastalığı, hormonal dengesizlikler, omurga sorunları, kanser (3ncü evreye kadar), tiroid bezi, akciğerler ve solunum sistemi vb.)
  • Fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlığın ve uyumun sağlanması. (Bu, daha yüksek titreşim ile iyi bir bağlantı kurmanın bir sonucudur.)
  • Şifa genişletilmesi ve aura güçlendirilmesi. Çakraların aktivasyonu, temizlenmesi ve dengelenmesi. Kötü enerjiden mutlak korunma sağlanması.
  • Fobilerden kurtulma, depresyon ve anksiyete, uykusuzluk ve stres. Sağlıklı bir psikolojik hal yaratılması.
  • Potansiyel enerjinin arttırılması, yaratıcılık ve hedeflerimize ulaşmak için yeteneklerin geliştirilmesi, iş başarısı.
  • Gizli beceri, yetenek ve isteklerin ortaya çıkarılması.
  • Kişisel, ailevi ve mesleki uyumlanmalar.
  • Sona ermiş olan ilişkilerle enerji bağlantılarının (örneğin ölüm, boşanma vb) kaldırılması.
  • Mekansal temizlik yöntemiyle yaşamaya ve çalışmaya uyumlu mekanlar elde edilmesi.

NEFES ATÖLYESİ

Detaylı Bilgi Almak İster Misiniz?

Detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli olacaktır.